Fastighetsskötsel

.

Tjänster inom Fastighetsunderhåll
  • Reparationsarbeten
  • Målnings- och åtgärdsarbeten
  • Klottersanering och Högtrycksspolning
  • Rörinspektion
  • Borttagning av mossa på tak

.

.

Allt inom Trädgårdsskötsel

Micke Sundströms AB utför allt inom Trädgårdskötsel som Gräsklippning, Häckklippning, Trädbeskärning, Anläggning av rabatter och träd, markstensläggning. Vi utför även Grävarbeten, Schaktning, Tomtplanering
samt fastighetsskötsel till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som Höst- och Vårstädning, samt Snöröjning, Bortplogning och Sandning.

.

.

.

Kontakta oss idag

.